Ново осветление пред блок 52 в „Тракия“

13.04.2016

Ново осветление пред блок 52 в „Тракия“

Изградено бе ново осветление и пред блок 52 в район „Тракия“. Съвместна организация на ОП „Организация и контрол на транспорта“ и фирмата-изпълнител позволи да се освети цялото пространство пред блока.

Бяха вдигнати 11 стълба, а на два стълба бе монтирано допълнително осветление, така наречените рогатки.

„С тази организация успяхме да осветим само за 2 месеца много блокове в района. Благодаря на главния инженер Калев, за бързата работа и за синхронизацията, за да задоволим изискванията на хората“, коментира Костадин Димитров –  кмет на район „Тракия“.

 Ново осветление пред блок 52 в „Тракия“