Нови имена на изградени улици в ЖР „Тракия“

01.06.2021

Схема на нови имена на изградени улици в ЖР „Тракия“

С решение № 92, взето с протокол № 6 от 16.04.2021г. Общински съвет – Пловдив одобри именуването на новоизградени улици в Район „Тракия” – Община Пловдив.

Прието бе предложението на кмета на Район „Тракия” Костадин Димитров, съгласно което се именуват изградени улици по ПУП-ПР на ЖР „Тракия” (приет с решение № 63, взето с протокол № 3 от 2016 г. на Общински съвет-Пловдив), както следва:

 1. Вацлав Стрибърни
 2. Димитър Пешев
 3. Дора Габе
 4. Д-р Стамен Григоров
 5. Елисавета Багряна
 6. Петър Димков
 7. Проф. д-р Георги Лозанов
 8. Проф. д-р Димитър Пасков
 9. Проф. д-р Иван Митев
 10. Сава Доброплодни
 11. Цветан Радославов

Решението за именуване на новообразувани улици е с оглед осигуряване на възможност за предоставяне на административни адреси на посочените улици на територията на Район „Тракия” с цел добрата организация, ориентация, обслужване и управление в административния район.

Схема на местоположението