Нова инфраструктура за жителите на зона А-8 в „Тракия”

06.12.2021

Нова инфраструктура за жителите на зона А-8 в „Тракия”

Пространството пред блок 61 в най-младия пловдивски район вече е напълно обновено. Тротоарите и подходите към жилищните входове са обновени и старите плочки са заменени с бетонови настилки. На места са изградени и подходи, които да улесняват придвижването на хора в затруднено положение и на родители с детски колички.

Това съобщи кметът на „Тракия” Костадин Димитров, който инспектира обекта. Той информира, че вече се работи пред блок 70-ти.

„Преди да започнем ремонта проведохме ползотворна среща с жителите и съгласувахме предстоящите строителни дейности”, каза още Костадин Димитров.

Благоустрояването и подобряването на градската среда, както и изграждането на нова и модернизиране на съществуващата инфраструктура, са сред приоритетите, записани в управленската програма на кмета на „Тракия”.

Нова инфраструктура за жителите на зона А-8 в „Тракия”