Костадин Димитров предаде на пет града щафетата в инициативата “Партньорство за красива и чиста среда”

19.02.2020

Нова гражданска инициатива за облагородяване на публични пространства беше обявена в Пловдив днес от сдружение “БГ Бъди активен”. Проектът “Партньорство за красива и чиста среда” е част от дългосрочната програмата Място България на организацията и през 2020 г. ще обхване Пловдив, Варна, Русе, Шумен, Добрич и Силистра. През годината към програмата се очаква да се присъединят и по-малки населени места. Инициативата се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола.

Като представител на местната администрация, която успешно си сътрудничи с платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ през 2019 г., кметът на Район „Тракия“ Костадин Димитров заедно с Ласка Ненова от сдружение „БГ Бъди активен“ предадоха на 18.02.2020 г. символично щафетата на проекта на представители на граждански организации от Варна, Русе, Добрич, Шумен и Силистра. Заедно с пожеланията за усилена работа и успешни партньорства те получиха от Пловдив лопата и растение, което да засадят на обновените от тях публични зони в градовете си.

Проектът наследява платформата за чиста градска среда “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!”, която през 2019 г. проведе редица инициативи за промяна на облика на Европейската столица на културата. През 2020 г. най-успешните от тях ще бъдат пренесени и в други градове в България чрез партньорство на „БГ Бъди активен“ с местни граждански организации. Сдруженията ще бъдат подкрепени с идеи, споделен опит и ресурси за реализирането на програмата. Сред планираните дейности са обучения за организиране на събития без отпадъци, съвместни инициативи с местните жители и местните власти за облагородяване на публични пространства и активизиране на местните общности, почистване на градски зони, обучения на доброволци, работилници за рециклиране, образователни инициативи за граждани за намаляване на отпадъците, акции за насърчаване на рециклирането и др.

“Радваме се, че пилотните инициативи, които направихме в Пловдив през 2019 г., ще се реализират в национален мащаб” – каза Ласка Ненова от сдружение БГ Бъди активен. “Ние помагаме на хората да повярват, че могат да променят средата, в която живеят, и заедно с местните партниращи организации ги превръщаме в активни участници в тази промяна.”

Една от целите на инициативата „Партньорство за красива и чиста среда“ е да бъде повишена гражданската активност и отговорност, като местните общности бъдат въвлечени в процеса на обсъждане, избор, почистване и облагородяване на публични пространства, следвайки принципите на т.нар. Placemaking. Друга важна насока е провеждането на инициативи за намаляване и рециклиране на отпадъците, като един от акцентите е почистването на площи край водни басейни. Проектът цели и да се създаде конструктивен диалог между граждански организации, местни власти и компании в името на дългосрочно партньорство за създаване и поддържане на красиви, удобни и чисти публични зони в населените места. За да бъде възможно това е необходимо ангажирането не само на местната администрация, но и на хората и бизнеса, смятат инициаторите от „БГ Бъди активен“. Чрез работата на платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ през 2019 г. те натрупаха положителни примери и добри практики, които ще споделят с партньорите в другите градове.

 

Добрите примери

Благодарение на активното сътрудничество с администрацията на Район „Тракия“ в Пловдив беше приложен успешно методът Placemaking и след анкета сред гражданите, обществено обсъждане и ангажиране на жителите и на общината, беше облагородено междублоково пространство в района. Общината беше ангажирана с разчистване и залесяване на терена, гражданите участваха с труда си, а екипът на „БГ Бъди активен“ осигури експертна подкрепа, материали за облагородяване на мястото и фасилитиране на процеса.

Друга успешна инициатива, чийто обхват ще бъде разширен през 2020 г., е кампанията „Искам да съм пейка. Рециклирай ме!“, която насърчава разделното събиране и рециклиране на пластмасови опаковки. За последните три месеца на 2019 г. в два от районите на Пловдив – „Централен“ и „Тракия“ е регистрирано увеличение с 69% на сортираната за рециклиране пластмаса, събрана в жълтите контейнери на партниращата организация ЕКОПАК България, спрямо същия период на 2018 г. Като знак на благодарност за активността на гражданите „БГ Бъди активен“ подарява на града 20 креативни места за сядане на открито, които ще допринесат за облагородяване и оживяване на публичните пространства. Част от осигурените пейки са с елементи на рециклирана пластмаса и са поставени в зелената площ край сградата на Община „Тракия“.

 

Какво постигна платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ през 2019 г.

Платформата за чиста Европейска столица на културата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ помогна за разделното събиране на отпадъците на 32 големи събития в града с общо над 480 000 посетители. Предадени за рециклиране са 270 кг пластмасови опаковки, 179 кг хартия и 421 кг стъкло. Заедно с над 100 доброволци бяха почистени 10 места в града, а с участието на местните жители бяха обновени изцяло две зони – на Младежки хълм и в Район „Тракия“. 14 публични акции предизвикаха вниманието на гражданите и медиите към темата за опазване на чистота в града, съпътстващата информационна кампания за намаляване и рециклиране на отпадъците е достигнала до над 3 млн. души. Като част от инициативите за популяризиране на културата за чист град са организирани 23 ателиета за намаляване и рециклиране на отпадъците, а над 30 компании и организации в Пловдив въведоха разделно събиране на отпадъци в офисите си. Обучени са 26 организатори на събития и са създадени над 20 партньорства с представители на различни сектори. Предстои монтирането на 20 креативни места за сядане до края на м. март в резултат на кампанията „Искам да съм пейка. Рециклирай ме!“.

 

Историята на _Място България

Място България е дългосрочна програма за промяна на публичните пространства в малки и големи населени места чрез активното участие на местните жители. Използвайки подхода на т.нар. Placemaking (за промяна в средата) се постигат едновременно два много важни резултата – увеличава се гражданската активност и обществената отговорност на хората, а публичните пространства стават по-чисти, красиви и достъпни, и се превръщат в център на социалния живот в местната общност.

От 2017 г. до сега чрез различни проекти сдружение „БГ Бъди активен“ е помогнало на местните общности в 23 населени места да облагородят публични пространства в техните квартали. Програмата _Място започва през 2017 г., когато е поставено началото на мрежа от партниращи младежки граждански организации в десет населени места с население под 75 000 души. В програмата, подкрепена от Фондация Кока-Кола бяха обновени и модернизирани запустели градски места, където младите хора от квартала могат да прекарват времето си заедно. През 2018 г. _Място обхваща други населени места, като акцент е насърчаване на доброволчеството и ангажирането на повече местни жители в промяната на средата и местния социален живот. В дейностите участват над 800 доброволци, а над 3 000 души са въвлечени в съпътстващите събития и инициативи. През 2019 г. фокусът на програмата _Място е опазването на чистота и намаляване на отпадъците като част от дейностите по подобряване на градската среда. Тогава се създава и платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, чиито дейности са асоциирани с програмата на Пловдив – Европейска столица на културата.