Избори 2015 и национален референдум

 Избори 2015 и национален референдум

СЪОБЩЕНИЕ

От 19 ноември 2015 г. започва изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в Район „Тракия“ за проведените на 25.10.2015 г. и 01.11.2015 г. МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ.

Възнагражденията ще се изплащат лично срещу представени лична карта и удостоверение за участие на адрес – жк. Тракия, бул. „Освобождение“ № 63 от 08:30 до 17:00 часа – сградата на районната администрация

от Администрацията

ЗАПОВЕД № 6-Z15-399/29.10.2015 Г. ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СЕРВИРАНЕ И УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТАНА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“


ИНФОРМАЦИЯ ОТ МВР


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г.


Избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове

Избирателни списъци за гласуване на национален референдум

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ – НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите


Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

– През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подават „Искане за гласуване по настоящ адрес“ по електронен път и да се регистрират издадените „Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

– Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.

– Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Съобщение:

          В Община Пловдив се извършва проверка актуалността на настоящите адреси на граждани, завърнали се в общината от трайно пребиваване в чужбина.

Във връзка с организацията на предстоящите през есента на 2015 г. местни избори общинска администрация Пловдив уведомява гражданите с постоянен адрес в гр. Пловдив, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, че в срок не по-късно от 10.04.2015 г. (6 месеца преди датата на произвеждане на местните избори) е необходимо да заявят промяната на настоящия си адрес в районната администрация, по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.

След този срок, гражданите с настоящ адрес извън Република България, въпреки че имат постоянен адрес в гр. Пловдив, ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да имат възможност да упражнят правото си на глас на местните избори.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 396 от ИК е:

Лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията на лицата, които имат право да избират общински съветници и кметове на местните избори през есента на 2015 г.

В тази връзка се призовават жителите на Община Пловдив, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина да извършат проверка в районните администрации за актуалността на настоящия си адрес.

За повече информация тел. 032/682451.

 

от Администрацията