ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 14.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В район „Тракия” изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от изборите за президент и за 47-мо Народно събрание ще започне четвъртък – 2.12.2021 г. Това ще става в сградата на кметството на бул. „Освобождение” № 63 от 08.30 часа до 17.00 часа в петък, както и във всеки следващ работен ден.

Необходимите документи, които трябва да носят правоимащите лица, са лична карта и удостоверение за участие в СИК, издадено от РИК.

Членовете на СИК, които в изборния ден са декларирали банкова сметка, ще получат възнагражденията си по банков път.

От районната администрация апелират гражданите да спазват дистанция и въведените противоепидемични мерки.ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИКГласуване в подвижна секция за КАРАНТИНИРАНИ лица в община Пловдив – район Тракия
РИК 16 Пловдив град уведомява гражданите на Община Пловдив, че със съдействието на Община Пловдив демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) ще се провеждат по следния график:

Район „Тракия“ 2 и 9 ноември 2021 г., от 10 до 14 часа, в сградата на район „Тракия“  на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ №63.

Гражданите могат лично да получат опит за работата с устройството при провеждане едновременно на избори за народни представители и президент и вицепрезидент, както и да получат разяснения от членове на РИК 16.

Демонстрациите се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки!


Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес