ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.04.2023 Г.

04.02.2023


Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023г., общинска администрация Пловдив уведомява:

 1. В срок до 18.03.2023 г. (събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия могат да заявят желанието си:
  • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на общинската или  районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
  • в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;
  • чрез подаване на заявление (910002) за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес:
   https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002
 1. В срок до 18.03.2023г. (събота) избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес
 1. В срок до 18.03.2023г.(събота) кандидатите за народни представители, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления  за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
  • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на  районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник.
 1. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти или грешки в избирателния списък в срок до 25.03.2023г. може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняването им:
  • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
  • в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща
   grao@plovdiv.bg;
  • чрез подаване на заявление (910004) за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на електронен адрес:
   https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботните дни на 18.03.2023г. и на 25.03.3023г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

На електронен адрес:  http://www.grao.bg/elections/могат да бъдат извършвани справки по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.


ГД „ГРАО“ – електронно заявление за гласуване по настоящ адрес