Избори за народни представители на 26 март 2017 г.

 Избори 2015 и национален референдум

Избирателен списък

Списък на заличените лица

Обхват и местоположение на секциите в район Тракия

Важно за изборите!

От 07.04.2017г. стартира изплащането на възнагражденията на членовете на СИК за район Тракия – от 09.00 до 16.30 ч. всеки работен ден в сградата на районната администрация /бул. Освобождение 63/, ет. 1 –  Ритуална зала.

Необходими документи: лична карта и удостоверение от РИК.

 

Важно за изборите!

Обучението на членовете на СИК за район Тракия ще се проведе на 23.03.2017 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в Международен Панаир Пловдив, Зала България (палата № 8) – влизането става от пешеходен вход на комплекса от бул.„Марица”.

 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ` 2017
ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ
25.03.2017 г. /събота/ – РАЙОН ТРАКИЯ – бул. „Освобождение” № 63

място за гласуване секция № брой секции ЧАС
СУ ”Черноризец Храбър” 001- 020 20 12.00 – 12.45
СУ ”Димитър Матевски” 021 – 036 16 12.45 – 13.30
СУ ”Св.Софр.Врачански” 037 – 054 18 13.30 – 14.15
СУ ”Св.Седмочисленици” 055 – 072 18 14.15 – 15.00
КСУ „Св. Георги”

бул. „Цариградско шосе” 102

073 1 15.00
ДВФУ ”Хаджи Г. Павлов”

бул. „Цариградско шосе” 106

074 1 15.00
Подвижна СИК 075 1 15.00

 

За повече информация тел. 032/68 24 51.

от Администрацията