Избори ЕП / НС на 09.06.2024 г.

  1. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)
  2. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)
  3. ИЗБОРИ ЗА членове на европейския парламент от р българия и за народно събрание НА 09 юни 2024 Г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.

  1. Места за обявяване на предварителните избирателни списъци  в район Тракияза изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
  2. Приложение № 30-ЕП-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия-чл 37 ал 16. 
  3. Приложение № 31-НС-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия-чл. 37 ал. 1