Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум 06.11.2016 г.

 Избори 2015 и национален референдум

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ
05.11.2016 г. – РАЙОН ТРАКИЯ – бул. „Освобождение” № 63

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Избирателен списък избори за президент и вицепрезидент на републиката

Избирателен списък национален референдум

 

Важно за изборите!

 

Обучението на членовете на СИК за район Тракия ще се проведе на 02.11.2016 г. /сряда/ от 18.00 ч. в Международен Панаир Пловдив, палата № 6 (влизането става от пешеходен вход на палатата от бул.„Марица”).

Подвижна СИК – 03.11.2016 г. /четвъртък/.

Обхват и местоположение на секциите в район Тракия

 

За повече информация тел. 032/682451.

от Администрацията