Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

20.03.2020

Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.