Съобщение за изработен проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив за част от кв.41б-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, касаещо имот с ид. 56784.530.1698 (разделен на ПИ с ид. 56784.530.447, 56784.530.446 и 56784.530.448) по КККР на гр. Пловдив

11.07.2024

08.07.2024

08.07.2024

01.07.2024

01.07.2024

01.07.2024

28.06.2024

26.06.2024

20.06.2024

В район „Тракия” от 21.06.2024г. (петък) започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители в административната сградата на район Тракия на бул. „Освобождение” № 63, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Необходимите документи, които трябва да носят правоимащите лица, са лична карта и удостоверение за участие в СИК, издадено от РИК.

Членовете на СИК, които в изборния ден са декларирали банкова сметка, ще получат възнагражденията си по банков път.

17.06.2024