Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 2023 г.

Вх. № ДАТА НА ДЕКЛАРИРАНЕТРИТЕ ИМЕНАДЛЪЖНОСТЗАБЕЛЕЖКА
106.02.2023 г.Ивелина Димитрова Искилиева- ДимитроваМладши експерт „Европейска политика“чл. 35, ал. 1, т. 1
206.02.2023 г.Пенчо Малинов МалиновЗаместник Кметчл. 35, ал. 1, т. 1
301.03.2023 г.Мери Хайгасер ГеоргиеваСчетоводителчл. 35, ал. 1, т. 1