Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2018 г.

Вх. № Дата ТРИТЕ ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ Вид на декларацията ДЕКЛАРАЦИЯ
Част I ИМУЩЕСТВО Част II ИНТЕРЕСИ
РТ-01  18.05.2018 г. Мария Нанева Миневска Главен счетоводител  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-02  22.05.2018 г. Евгения Христова Добрева Главен експерт „КР“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-03  23.05.2018 г. Наварт Едвар Минасян Старши счетоводител  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-04  28.05.2018 г. Марица Саркис Багдасарян Главен експерт „ЖП“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-05  28.05.2018 г. Виолета Георгиева Андреева Главен експерт „ГРАО“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-06  28.05.2018 г. Атанаска Георгиева Гичева Главен специалист „ГРАО“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-07  28.05.2018 г. Мая Георгиева Тянева Главен експерт „ГРАО“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-08  28.05.2018 г. Русенка Георгиева Крушева Главен експерт „ПИБ“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-09  29.05.2018 г. Мария Василева Русафина Главен експерт „СП“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-10  29.05.2018 г. Рени Николова Караджова Главен специалист „ГРАО“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-11  30.05.2018 г. Куман Рангелов Златански Директор дирекция „АПИОиУС“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-12  30.05.2018 г. Маргарита Бойчева Стоянова Главен експерт „УС“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-13  30.05.2018 г. Христина Николова Попова Старши специалист „Екология“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-14  30.05.2018 г. Даниела Савова Михайлова Главен специалист „КС“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-15  30.05.2018 г. Винелина Маткова Видолова Главен експерт „Екология“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-16  30.05.2018 г. Тони Христова Гелова Главен експерт „ГРАО“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-17  30.05.2018 г. Надежда Иванова Колева Началник отдел „ГРАО“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-18  30.05.2018 г. Даниела Николова Николова Главен инспектор „ТУ“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-19  30.05.2018 г. Мария Колева Пиронкова Главен специалист „ОС“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-20  30.05.2018 г. Цветанка Наскова Станева Директор детска ясла „Слънчев рай“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-21  31.05.2018 г. Цвета Петрова Дачева Технически сътрудник  ДА  ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-22  31.05.2018 г. Гергана Илиева Митрова Главен счетоводител „Здравеопазване“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-23  31.05.2018 г. Елена Александрова Ламбрева Счетоводител „Здравеопазване“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-24  31.05.2018 г. Радка Георгиева Панайотова Младши счетоводител „Здравеопазване“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-25  31.05.2018 г. Надка Тенева Атанасова Счетоводител-касиер  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-26  31.05.2018 г. Стела Антонова Милчева Старши специалист „Екология“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-27  31.05.2018 г. Понка Дечева Златарева Старши счетоводител  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-28  31.05.2018 г. Венета Генова Крушева Специалист „ЕП“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-29  31.05.2018 г. Даниела Василева Недялкова Старши счетоводител „Образование“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-30  31.05.2018 г. Станимира Георгиева Кузманова Старши счетоводител „Образование“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-31  31.05.2018 г. Мина Найденова Найденова Главен счетоводител „Образование“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-32  31.05.2018 г. Ганка Трифонова Дингилова Старши счетоводител „Образование“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-33  31.05.2018 г. Лиляна Димитрова Власова Началник отдел „ОСЕП“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-34  31.05.2018 г. Росица Цанимилова Консулова Главен експерт „ИПКС“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-35  01.06.2018 г. Пламен Цонев Лефтеров Главен инженер  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-36  01.06.2018 г. Георги Алексиев Георгиев Старши експерт „Ел. инсталации и КС“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-37  04.06.2018 г. Кателина Георгиева Ангелова- Илиева Юрисконсулт  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-38  04.06.2018 г. Светлана Любенова Главчева Главен експерт „ИО“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-39  05.06.2018 г. Таня Александрова Гургутова Главен експерт „ЧР“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-40  05.06.2018 г. Мима Милкова Апостолова Счетоводител-касиер  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-41  05.06.2018 г. Петър Георгиев Банков Главен специалист „ОМП“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
Р2Т-4  05.06.2018 г. Женя Петкова Петкова Секретар  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-43  05.06.2018 г. Пламен Стефанов Вълов Технически сътрудник  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-44  06.06.2018 г. Нина Стефанова Пенева Главен експерт „АО“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-45  06.06.2018 г. Любка Добрюва Генчева Директор детска ясла „Приказка“  ДА  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-46  07.06.2018 г. Веселина Емилова Герова Технически сътрудник  НЕ  ДА  чл. 35, ал. 1, т.2