Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2018 г.

Вх. №ДатаТРИТЕ ИМЕНАДЛЪЖНОСТДЕКЛАРАЦИЯ
Част I ИМУЩЕСТВО
ДЕКЛАРАЦИЯ
Част II ИНТЕРЕСИ
ДЕКЛАРАЦИЯ
РТ-01 18.05.2018 г.Мария Нанева МиневскаГлавен счетоводител ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-02 22.05.2018 г.Евгения Христова ДобреваГлавен експерт „КР“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-03 23.05.2018 г.Наварт Едвар МинасянСтарши счетоводител ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-04 28.05.2018 г.Марица Саркис БагдасарянГлавен експерт „ЖП“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-05 28.05.2018 г.Виолета Георгиева АндрееваГлавен експерт „ГРАО“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-06 28.05.2018 г.Атанаска Георгиева ГичеваГлавен специалист „ГРАО“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-07 28.05.2018 г.Мая Георгиева ТяневаГлавен експерт „ГРАО“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-08 28.05.2018 г.Русенка Георгиева КрушеваГлавен експерт „ПИБ“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-09 29.05.2018 г.Мария Василева РусафинаГлавен експерт „СП“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-10 29.05.2018 г.Рени Николова КараджоваГлавен специалист „ГРАО“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-11 30.05.2018 г.Куман Рангелов ЗлатанскиДиректор дирекция „АПИОиУС“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-12 30.05.2018 г.Маргарита Бойчева СтояноваГлавен експерт „УС“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-13 30.05.2018 г.Христина Николова ПоповаСтарши специалист „Екология“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-14 30.05.2018 г.Даниела Савова МихайловаГлавен специалист „КС“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-15 30.05.2018 г.Винелина Маткова ВидоловаГлавен експерт „Екология“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-16 30.05.2018 г.Тони Христова ГеловаГлавен експерт „ГРАО“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-17 30.05.2018 г.Надежда Иванова КолеваНачалник отдел „ГРАО“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-18 30.05.2018 г.Даниела Николова НиколоваГлавен инспектор „ТУ“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-19 30.05.2018 г.Мария Колева ПиронковаГлавен специалист „ОС“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-20 30.05.2018 г.Цветанка Наскова СтаневаДиректор детска ясла „Слънчев рай“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-21 31.05.2018 г.Цвета Петрова ДачеваТехнически сътрудник ДА ДАчл. 35, ал. 1, т.2
РТ-22 31.05.2018 г.Гергана Илиева МитроваГлавен счетоводител „Здравеопазване“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-23 31.05.2018 г.Елена Александрова ЛамбреваСчетоводител „Здравеопазване“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-24 31.05.2018 г.Радка Георгиева ПанайотоваМладши счетоводител „Здравеопазване“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-25 31.05.2018 г.Надка Тенева АтанасоваСчетоводител-касиер ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-26 31.05.2018 г.Стела Антонова МилчеваСтарши специалист „Екология“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-27 31.05.2018 г.Понка Дечева ЗлатареваСтарши счетоводител ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-28 31.05.2018 г.Венета Генова КрушеваСпециалист „ЕП“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-29 31.05.2018 г.Даниела Василева НедялковаСтарши счетоводител „Образование“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-30 31.05.2018 г.Станимира Георгиева КузмановаСтарши счетоводител „Образование“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-31 31.05.2018 г.Мина Найденова НайденоваГлавен счетоводител „Образование“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-32 31.05.2018 г.Ганка Трифонова ДингиловаСтарши счетоводител „Образование“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-33 31.05.2018 г.Лиляна Димитрова ВласоваНачалник отдел „ОСЕП“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-34 31.05.2018 г.Росица Цанимилова КонсуловаГлавен експерт „ИПКС“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-35 01.06.2018 г.Пламен Цонев ЛефтеровГлавен инженер ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-36 01.06.2018 г.Георги Алексиев ГеоргиевСтарши експерт „Ел. инсталации и КС“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-37 04.06.2018 г.Кателина Георгиева Ангелова- ИлиеваЮрисконсулт ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-38 04.06.2018 г.Светлана Любенова ГлавчеваГлавен експерт „ИО“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-39 05.06.2018 г.Таня Александрова ГургутоваГлавен експерт „ЧР“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-40 05.06.2018 г.Мима Милкова АпостоловаСчетоводител-касиер ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-41 05.06.2018 г.Петър Георгиев БанковГлавен специалист „ОМП“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-42 05.06.2018 г.Женя Петкова ПетковаСекретар ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-43 05.06.2018 г.Пламен Стефанов ВъловТехнически сътрудник ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-44 06.06.2018 г.Нина Стефанова ПеневаГлавен експерт „АО“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-45 06.06.2018 г.Любка Добрюва ГенчеваДиректор детска ясла „Приказка“ ДА ДА чл. 35, ал. 1, т.2
РТ-46 07.06.2018 г.Веселина Емилова ГероваТехнически сътрудник НЕ ДА чл. 35, ал. 1, т.2