Други услуги Екология

Наименование на услугатаПрилагани документиСрок за изпълнениеТакса
12345
1Обработка на декларация за сключване на договор за определяне на ТБО според количеството на отпадъците1. Декларация по чл. 19 от НОАМТЦУ – изпраща се служебно от Дирекция МДТ
2. Формуляр на Договор за ТБО 2023 г. по образец:
Договор за ТБО 2024 г.doc
Договор за ТБО 2024 г.pdf
2,40 лв.
2Предоставяне на съд за ТБО за плащане на база отчетна стойност на имотаЗаявление – образец
3.1Регистрация/пререгистрация на куче
3.2Първоначална регистрация на куче1. Ветеринарно-медицински паспорт
2. Лична карта на собственика
3. Декларация за притежаване на куче по образец
Веднага1/12 от размера на
актуалната такса за
годината
3.3Първоначална регистрация на куче по електронен път1. Ветеринарно-медицински паспорт – сканиран/снимка
2. Декларация за притежаване на куче по образец – попълнена и сканирана/снимка Документите се изпращат на email:
ekologia-trakia@plovdiv.bg
Веднага
3.4Пререгистрация на кучеВетеринарно-медицински паспортВеднага30,00 лв.
3.5Пререгистрация на куче по електронен път1. Ветеринарно-медицински паспорт – сканиран/снимка
2. Платена такса
3. Документите се изпращат на email:
ekologia-trakia@plovdiv.bg
Веднага30,00 лв.
3.6Пререгистрация на куче по електронен път – освободени от такса (кастрирани кучета, ловни кучета със заверен ловен билет, собственици с Решение на ТЕЛК)Ветеринарно-медицински паспорт – сканиран/снимка Документите се изпращат на email:
ekologia-trakia@plovdiv.bg
ВеднагаБезплатно
3.7Закриване на картон от електронен регистър за домашни кучетаЗаявление/декларация за закриване на картон
– В районната администрация на email:
ekologia-trakia@plovdiv.bg
ВеднагаБезплатно
4Регистрация на животновъден обект – лично стопанство1. Заявление – образец за регистрация на животновъден обект – лично стопанство
2. Документ за собственост или право за ползване на обекта
Безплатно