ДОСИЕ № 6-2017-5ОП – „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, обособена в 2 позиции

27.10.2017

  1. Решение за откриване на процедурата – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
  2. Обявление – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
  3. Указания за участие – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
  4. Технически спецификации за обособените позиции – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
  5. Образци на документи за попълване – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
  6. Проект на договор – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
  7. Протокол № 1 от работата на комисията – 13.11.2017 г., 16:55 ч.
  8. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 21.11.2017 г., 15:32 ч.