ДОСИЕ № 6-2017-3ОП – „ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, обособена в 2 позиции

18.09.2017

 1. Решение за откриване на процедурата – 18.09.2017 г., 14:25 ч.
 2. Обявление – 18.09.2017 г., 14:25 ч.
 3. Указания за участие – 19.09.2017 г., 11:30 ч.
 4. Технически спецификации за обособените позиции – 19.09.2017 г., 11:28 ч.
 5. Спецификация на продуктите – 19.09.2017 г., 11:28 ч.
 6. Образци на документи за попълване – 19.09.2017 г., 11:28 ч.
 7. Проект на договор – 19.09.2017 г., 11:28 ч.
 8. Протокол №1 от 02.10.2017 г. от работата на комисията – 20.10.2017 г., 16:15 ч.
 9. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 30.10.2017 г., 16:10 ч.
 10. Протокол № 2 от работа на комисия – 10.11.2017 г., 15:32 г.
 11. Протокол № 3 от работа на комисия – 10.11.2017 г., 15:32 г.
 12. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 10.11.2017 г., 15:32 г.
 13. Решение № 6-Р17-11 от 10.11.2017 г. за избор на изпълнителя – 10.11.2017 г., 15:32 г.
 14. Договор № 66 от 27.11.2017 г. – 07.12.2017 г., 15:59 ч.
 15. Договор № 69 от 04.12.2017 г. – 07.12.2017 г., 15:59 ч.
 16. Обявление за възложена поръчка – 07.12.2017 г., 15:59 ч.