Досие № 9 „Изграждане на алеи и напоителна система в парк „Хан Крум“ в район „Тракия” – Община Пловдив”

12.06.2020

 1. Обява – качена на 12.06.2020 г., 15:03 ч.
 2. Техническо предложение – Приложение № 1 – качено на 12.06.2020 г., 15:03 ч.
 3. Ценово предложение – Приложение № 2 – качено на 12.06.2020 г., 15:03 ч.
 4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 3 – качена на 12.06.2020 г., 15:03 ч.
 5. Проект на договор – качен на 12.06.2020 г., 15:03 ч.
 6. План – схема – качен на 12.06.2020 г., 15:03 ч.
 7. Техническа спецификация – качена на 12.06.2020 г., 15:03 ч.
 8. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – качено на 23.06.2020 г., 11:14 ч.
  СЪОБЩЕНИЕ:
  ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 29.06.2017 Г./ПОНЕДЕЛНИК/ – 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 63, ЕТ. 2
 9. Съобщение за прекратяване на процедурата – качено на 07.07.2020 г., 16:59 ч.