ДОСИЕ №2 – Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Доставка на месо, яйца и риба и мляко и млечни продукти за нуждите на детски ясли и млечни кухни на територията на район „Тракия“ – Община Пловдив“

02.02.2017

  1. Обява – 02.02.2017 г.; 14:05 ч.
  2. Техническа спецификация – 02.02.2017 г.; 14:10 ч.
  3. Проект на договор – 02.02.2017 г.; 14:13 ч.
  4. Образци на документи – 02.02.2017 г.; 14:20 ч.

    ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 10.02.2017 Г./петък/ – 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 63, ЕТ. 2
  5. Протокол от 14.02.2017 г. – 14.02.2017 г.; 17:12 ч.
  6. Договор № 18 от 17.02.2017 г. – 27.02.2017 г.; 11.42 ч.
  7. Договор № 20 от 01.03.2017 г. – 06.03.2017 г.; 18:31 ч.
  8. Анекс от 16.06.2017 г. към Договор № 18 от 17.02.2017 г. – 19.06.2017 г., 14:30 ч.