Досие №5 – „Изграждане на временна алея с паважна настилка в ПИ 56784.540.1251 по кадастралната картата на гр. Пловдив, свързваща микрорайон А12(Лаута) с микрорайои А10 (Възраждане) в район „Тракия” – Община Пловдив”

12.04.2017

  1. Обява – 12.04.2017 г., 14:36 ч.
  2. Технически спецификации – 12.04.2017 г., 14:36 ч.
  3. Указания за участие – 12.04.2017 г., 14:36 ч.
  4. Проект на договор – 12.04.2017 г., 14:36 ч.
  5. Образци на документи – 12.04.2017 г., 14:36 ч.
  6. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – 28.04.2017 г., 09:37 ч.
  7. Протокол от работа на комисия – 18.05.2017 г., 16:39 ч.
  8. Договор №40 от 07.06.2017 г. – 09.06.2017 г., 10:30 ч.