Досие № 4 – „Извършване на текущ ремонт /кръпки/ по технология „Печматик“ /Patchmatic/ или еквивалентна на улиците в Район „Тракия“

06.04.2017

СЪОБЩЕНИЕ:
ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 27.04.2017 Г./ЧЕТВЪРТЪК/ – 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 63, ЕТ. 2

  1. Обява – 06.04.2017 г., 15:25 ч.
  2. Технически спецификации – 06.04.2017 г., 15:25 ч.
  3. Указания за участие – 06.04.2017 г., 15:25 ч.
  4. Проект на договор – 06.04.2017 г., 15:25 ч.
  5. Образци на документи – 06.04.2017 г., 15:25 ч.
  6. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – 21.04.2017 г., 19:20 ч.
  7. Протокол от работата на комисията – 10.05.2017 г., 15:23 ч.
  8. Договор № 39 от 31.05.2017 г. – 05.06.2017 г., 15:12 ч.