ДОСИЕ №3 – Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Доставка на консерви и пакетирани продукти за нуждите на детски ясли и млечни кухни на територията на район „Тракия“ – Община Пловдив“

16.02.2017

  1. Обява – 16.02.2017 г.; 16:15 ч.
  2. Технически спецификации – 16.02.2017 г.; 16:15 ч.
  3. Проект на договор – 16.02.2017 г.; 16:15 ч.
  4. Образци на документи – 16.02.2017 г.; 16:15 ч.
  5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ – 24.02.2017 г.; 12:30 ч.
  6. СЪОБЩЕНИЕ: ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 01.03.2017 Г./СРЯДА/ – 9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 63, ЕТ. 2 – 28.02.2017 г.; 15:20 ч.

  7. Протокол от 01.03.2017 г. от работата на комисията – 07.03.2017 г.; 16:30 ч.
  8. Договор № 21 от 14.03.2017 г. – 22.03.2017 г.; 16:36 ч.
  9. Договор № 22 от 14.03.2017 г. – 22.03.2017 г.; 16:36 ч.