НОВИ ИМЕНА НА ИЗГРАДЕНИ УЛИЦИ В ЮГОИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”

14.03.2022

СХЕМА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА НОВОИМЕНУВАНИ УЛИЦИ В ЮГОИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЖР ТРАКИЯ - ГР.ПЛОВДИВ

С Решение № 40, взето с протокол № 3 от 10.02.2022г. Общински съвет – Пловдив одобри именуването на улици в Югоизточна промишлена зона на Район „Тракия” – Община Пловдив.

Прието бе предложението на кмета на Район „Тракия” Костадин Димитров, съгласно което се именуват изградени улици в Югоизточна промишлена зона на Район „Тракия” – Община Пловдив, както следва:

  1. ул. „Акад. Боян Петканчин“
  2. ул. „Акад. Георги Наджаков“
  3. ул. „Инж. Иван Ночев“
  4. ул. „Проф. Иван Странски“
  5. ул. „Проф. Петър Детев“

Решението за именуване на новообразувани улици е с оглед осигуряване на възможност за предоставяне на административни адреси на посочените улици на територията на Район „Тракия” с цел добрата организация, ориентация, обслужване и управление в административния район.

Схема на местоположението

Кратка биографична справка за избраните имена на нови улици в Район „Тракия” – Община Пловдив

Решение № 40, взето с протокол № 3 от 10.02.2022г. Общински съвет – Пловдивв.