МЕСТНИ ИЗБОРИ 29.10.2023 г.

Искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес