Заповеди №№19ОА-2987/17.12.2019 г.; 19ОА-2988/17.12.2019 г.; 19ОА-2989/17.12.2019 г. и 19ОА-2990/17.12.2019 г. за заличаване на адресна регистрация

20.12.2019

Заповеди №№19ОА-2987/17.12.2019 г.; 19ОА-2988/17.12.2019 г.; 19ОА-2989/17.12.2019 г. и 19ОА-2990/17.12.2019 г. за заличаване на адресна регистрация