Заповеди №№19ОА-2382/30.09.2019 г.; 19ОА-2383/30.09.2019 г. и 19ОА-2384/30.09.2019 г. за заличаване на адресна регистрация

07.10.2019

Заповеди №№19ОА-2382/30.09.2019 г.; 19ОА-2383/30.09.2019 г. и 19ОА-2384/30.09.2019 г. за заличаване на адресна регистрация