Заповед на кмета на Община Пловдив Район „Тракия“ за ползване на паркоместа за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

24.04.2021