Заповед на кмета на Община Пловдив Район „Тракия“ за ползване на паркоместа – бл. 83 и бл. 84

16.07.2021