ЗАПОВЕД № 6-Z23-94 от 20.02.2023 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА МЕСТА ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ НА ЛЕКО МПС БЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ НА КОМПЛЕКС ОАЗИС И БЛОК 16

20.02.2023