Заповед № 6-Z23-19 от 17.01.2023 г. на кмета на район „Тракия“ за обявяване на процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на комплекс ОАЗИС 5 и на блок 16

17.01.2023