Заповед № 6-Z22-640 от 26.10.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за обявяване на процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на блок 80 и блок 318

28.10.2022