Заповед № 6-Z22-639 от 26.10.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за провеждане на конкурс за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на блок 195

26.10.2022