Заповед № 6-Z22-638 от 26.10.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за обявяване на процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на блок 83

28.10.2022