Заповед № 6-Z22-518 от 08.09.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за обявяване на процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на блок 195

13.09.2022