Заповед № 6-Z22-48 от 10.02.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 12, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

11.02.2022