Заповед № 6-Z22-450 от 04.08.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за обявяване на процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на блок 42 и блок 47

08.08.2022