Заповед № 6-Z22-359 от 27.06.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за обявяване на процедура за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на блок 84, вх. Ж

28.06.2022