Заповед № 6-Z22-32 от 31.01.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 127, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

02.02.2022