Заповед № 6-Z22-289 от 02.06.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за провеждането на конкурс за избор на ползвател на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на зона до блок 83 и блок 84

02.06.2022