Заповед № 6-Z22-200 от 21.04.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за провеждането на конкурс за избор на ползвател на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на зона до блок 204, блок 205 и блок 208

21.04.2022