Заповед № 6-Z22-193 от 18.04.2022 г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 5, блок 6 и блок 7 за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

19.04.2022