Заповед № 6-Z22-1 от 05.01.2022г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 91, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

05.01.2022