Заповед № 6-Z21-87/12.03.2021 г. относно организиране опазването на обществения ред в изборния ден

22.03.2021