Заповед № 6-Z21-626 от 22.11.2021г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща западно и южно от блок 8, северно от блок 8А и северно и източно от блок 9, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

23.11.2021