Заповед №6-Z21-500 от 27.09.2021 г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на места за свободно разхождане на кучета

28.09.2021