Заповед № 6-Z21-476 от 16.09.2021г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 72, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

20.09.2021