Заповед № 6-Z21-237 от 04.06.2021г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок 322, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

07.06.2021