Заповед № 6-Z21-203 от 12.05.2021г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок ове 236, 237 за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

13.05.2021