Заповед № 6-Z21-201 от 12.05.2021г. на кмета на район „Тракия“ за определяне на зона, включваща блок ове 238, 250, 239, 240, 241, 242, 243, 244, за места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

13.05.2021