Заповед № 6-Z20-467/28.09.2020 г.: Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСЛ за заемане на длъжността „Директор дирекция „Административно, правно, информационно обслужване и управление на собствеността“

28.09.2020